Viewing posts from: November 2000

Andere berekening rendementsgrondslag in 2011

Posted by IngridSchrijner in fiscale tips | 0 comments

Tot en met 2010 wordt de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 berekend als het gemiddelde van de vermogens van 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Met ingang van 2011 is de wijze van berekening van deze grondslag gewijzigd: het vermogen per 1 januari is bepalend. Wilt u rond de jaarwisseling kostbare consumptieve uitgaven doen, houd er dan rekening mee dat dergelijke transacties de grondslag verminderen waarover in box 3 het forfaitair rendement van 4% wordt berekend.

Aanpassing aftrek van lijfrente in 2011

Posted by IngridSchrijner in fiscale tips | 0 comments

De hoofdregel is dat lijfrente alleen in het jaar van betaling aftrekbaar is. Hierop bestaat één uitzondering: tot en met 2010 is het mogelijk bedragen die u vóór 1 april van het daarop volgende jaar hebt betaald, mee te nemen als aftrekpost in 2010, mits u hierom bij uw aangifte verzoekt. Echter, met ingang van 2011 is deze uitzondering komen te vervallen. Enkel de in het jaar zelf betaalde lijfrente is aftrekbaar.