Nieuws en tips

TIP: Verwerking ontvangen deelbetaling of betalingsverschil op openstaande verkoopfactuur in Reeleezee

Stel, je hebt een verkoopfactuur verstuurd voor € 500 en de klant betaalt een termijn van € 200. Reeleezee herkent dan niet de erbij horende openstaande verkoopfactuur, dus er verschijnt geen groene regel in het bankboek.

Hoe verwerk je deze bijschrijving dan in je bank? Ga staan op de rode regel ‘Nog te boeken’ waardoor ernaast het vak ‘Openstaande post’ verschijnt. Klik op ‘Openstaande post’ en de specificatie verschijnt rechts in beeld.

Type links bovenin het overzicht Openstaande posten de naam van de klant in. Dan verschijnen alle nog openstaande verkoopfacturen van de betreffende klant. Selecteer aan de hand van de omschrijving die de klant heeft meegegeven bij zijn betaling de daarbij horende openstaande verkoopfactuur en klik op boeken.

Daarna opent het scherm ‘Boeken’. Type in dit scherm bij Betaling op openstaande post (vak Betaling) het bedrag in dat is bijgeschreven op de bank, in dit voorbeeld dus € 200. Er onder bij Resterend op afschriftregel markeer je ‘Nog te boeken € 300’ en je klikt rechts onderin het scherm Boeken op OK.

Als je het overzicht Openstaande verkoopfacturen daarna oproept, zie je dat het bedrag van de betreffende verkoopfactuur dat nog openstaat is gewijzigd van € 500 in € 300. Op eenzelfde manier kun je kleine betalingsverschillen direct bij de boeking van de bankontvangst wegboeken, zodat je niet een overzicht openstaande posten overhoudt met posten van enkele centen, omdat de klant niet het bedrag conform verkoopfactuur heeft overgemaakt.

Je gaat op dezelfde manier tewerk als hiervoor beschreven. Echter, in het scherm ‘Boeken’ bij Betaling op openstaande post (vak Betaling) markeer je bij Resterend op afschriftregel ‘Betalingsverschil’ in plaats van ‘Nog te boeken’.

Loop je tegen meer vragen aan binnen Reeleezee? Neem contact met mij op om te kijken of ik je daarbij kan helpen.

Extra aandacht van Belastingdienst voor BTW

De Belastingdienst zet extra personeel in om boekenonderzoeken bij ondernemers uit te voeren. De dienst gaat scherper controleren of van alle belastingschulden die op de balans zijn opgenomen, ook daadwerkelijk aangiftes zijn ingediend.

Zie erop toe dat naast het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ook de omzetbelasting volledig is aangegeven door uw financieel adviseur!

Daarnaast gaat de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de behandeling van aangiftes waarbij voorbelasting wordt teruggevorderd, terwijl er geen omzet was.

Zorg ervoor dat uw urenregistratie volledig en up-to-date is; deze kan dienen als onderbouwing van uw ondernemerschap. Let op dat uw afspraken in uw agenda ook in de urenregistratie zijn opgenomen.

Misschien kan ik u hierin verder adviseren? Maak een vrijblijvende afspraak.