Salarisadministratie

Salarisadministratie: een fikse uitdaging!

Wanneer u personeel in dienst neemt, bent u formeel werkgever. Dat is een flinke uitdaging, want u bent verantwoordelijk voor een accurate salarisadministratie met de daarbij behorende inhoudingen en afdrachten.

Ik bemiddel bij de complete uitvoering van uw salarisadministratie, in samenwerking met de organisatie Dubbel U Payroll.

Onze activiteiten omvatten

  • Invoeren van mutaties
  • Loonberekeningen
  • Verwerken en aanleveren van periodieke salarisstroken
  • Verwerken en aanleveren van de periodieke journaalposten
  • Verzorgen van aangiften loonheffingen
  • Verzorgen van diverse meldingen (Arbo-diensten en pensioenfonds)
  • Verzorgen van jaaropgaven
  • Voeren van correspondentie met diverse instanties

Klik hier als u meer informatie wilt hebben

Bekijk ook
Online administratie

Financiële administratie

Salarisadministratie