Vanaf het moment dat u personeel in dienst neemt, bent u formeel werkgever. Een uitdaging, maar ook een hele verantwoordelijkheid.

Als werkgever bent u inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Dit houdt in dat u loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet inhouden op het loon van uw werknemers en deze moet afdragen aan de belastingdienst. Het voeren van een heldere en accurate loonadministratie is één van de vele administratieve verplichtingen waarmee u als werkgever te maken krijgt.

Ik neem u de complete uitvoering van de salarisadministratie uit handen.

  • Invoeren van mutaties;
  • Loonberekeningen;
  • Verwerken en aanleveren van de periodieke salarisstroken;
  • Verwerken en aanleveren van de periodieke journaalposten;
  • Verzorgen van aangiften loonheffingen;
  • Verzorgen van diverse meldingen (Arbo-diensten en Pensioenfonds);
  • Verzorgen van jaaropgaven;
  • Voeren van correspondentie.

Bekijk ook de andere diensten:
Financiële administratie
ZZP-ers: opzet administratie