Showing posts from tagged with: lijfrente

Aanpassing aftrek van lijfrente in 2011

Posted by IngridSchrijner in fiscale tips | 0 comments

De hoofdregel is dat lijfrente alleen in het jaar van betaling aftrekbaar is. Hierop bestaat één uitzondering: tot en met 2010 is het mogelijk bedragen die u vóór 1 april van het daarop volgende jaar hebt betaald, mee te nemen als aftrekpost in 2010, mits u hierom bij uw aangifte verzoekt. Echter, met ingang van 2011 is deze uitzondering komen te vervallen. Enkel de in het jaar zelf betaalde lijfrente is aftrekbaar.