Showing posts from tagged with: rendementsgrondslag

Andere berekening rendementsgrondslag in 2011

Posted by IngridSchrijner in fiscale tips | 0 comments

Tot en met 2010 wordt de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 berekend als het gemiddelde van de vermogens van 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Met ingang van 2011 is de wijze van berekening van deze grondslag gewijzigd: het vermogen per 1 januari is bepalend. Wilt u rond de jaarwisseling kostbare consumptieve uitgaven doen, houd er dan rekening mee dat dergelijke transacties de grondslag verminderen waarover in box 3 het forfaitair rendement van 4% wordt berekend.